ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มี.ค. 65 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังหลักการทำงาน ตามมาตรการป้องกันโรคประจำท้องถิ่น (Covid -19)
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
28 ก.พ. 65 ถึง 07 มี.ค. 65 สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียน 2/2564
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 65 การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
15 ก.พ. 65 กิจกรรมเวียนเทียน วันมาฆบูชา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
14 ก.พ. 65 กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2022
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 ก.พ. 65 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
12 ก.พ. 65 ถึง 19 ก.พ. 65 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การติดตั้งเครือข่ายเบื้องต้น"
ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
10 ก.พ. 65 งานครบรอบ 23 ปีแห่งมรณกาลพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
04 ก.พ. 65 พิธีวางพวงมาลา งานสดุดีวรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
03 ก.พ. 65 โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร มูลนิธิสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ
01 ก.พ. 65 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ประจำปี 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ งานทุนการศึกษา
31 ม.ค. 65 ถึง 18 ก.พ. 65 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนท่าวิทยาคาร
27 ม.ค. 65 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
27 ม.ค. 65 พิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีท่าช้าง” ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายปกครองนักเรียน
26 ม.ค. 65 ถึง 29 ม.ค. 65 การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าวิทยาคาร
26 ม.ค. 65 ถึง 27 ม.ค. 65 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานแนะแนวการศึกษา
22 ม.ค. 65 ประกาศเปิดเรียน On-Site ทุกระดับชั้น
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
20 ม.ค. 65 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 65 ยินดีต้อนรับครูอดิศักดิ์ อัคจันทร์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
10 ม.ค. 65 ถึง 14 ม.ค. 65 สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 64 กิจกกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 (ม.ปลาย)
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 (ม.ต้น)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ธ.ค. 64 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง (Classroom Meeting)
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
05 ธ.ค. 64 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
30 พ.ย. 64 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 64 พิธีถวายสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ผ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
01 พ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (รูปแบบผสมผสาน)

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ