ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : วิหาร หลวงพ่อแพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 1.180800.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 550.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 493.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลป์และอุตสหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 113.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลป์และอุตสหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 200.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 114.100.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 3.485.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 28.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 15.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 15.000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 53.200.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 54.200.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 61.200.00
เพิ่มเติม..